Ξυλοεφαρμογές
Αλέκος

Εδώ και πολλά χρόνια ο Αλέκος μας συντονίζει το μονταριστήριο, επιβλέπει και ολοκληρώνει το φινίρισμα κάθε επίπλου που φεύγει από το εργοστάσιο