Ξυλοεφαρμογές
Αλί

Ξεκίνησε σαν βοηθός στο εργοστάσιο. Η αγάπη του για την δουλειά μας, τον έκανε να είναι εδώ και πολλά χρόνια ο υπεύθυνος στο κοπτήριο. Εκεί που ξεκινούν όλα, βρίσκεται ο Αλί.